Носкова Екатерина Станиславовна

Кандидат г.-м. наук, ВНИГНИ